ÖZTÜRK'TEN DERSİM AÇIKLAMASI

Eski MHP il başkanı iş adamı Erkan Öztürk; Dikkat çekerek,ortalığı bulandırma huyu olan,siyasal görünümlü,resmi giyimli terör sempatizanlarının,eğer çok fazla meraklılarsa tekliflerini meclise sunarak mümkünatsız nihayi sonucu aldıkları vakit açıklamaları elzemdir. Erkenden oldu bittiyle iş yapanların unutmamaları gereken atasözümüz de bellidir ki; Anadolu'da erken öten horozun başı kesilir. DEDİ... İŞTE O AÇIKLAMA

ÖZTÜRK'TEN DERSİM AÇIKLAMASI

Eski MHP il başkanı iş adamı Erkan Öztürk; Dikkat çekerek,ortalığı bulandırma huyu olan,siyasal görünümlü,resmi giyimli terör sempatizanlarının,eğer çok fazla meraklılarsa tekliflerini meclise sunarak mümkünatsız nihayi sonucu aldıkları vakit açıklamaları elzemdir. Erkenden oldu bittiyle iş yapanların unutmamaları gereken atasözümüz de bellidir ki; Anadolu'da erken öten horozun başı kesilir. DEDİ... İŞTE O AÇIKLAMA

ÖZTÜRK'TEN DERSİM AÇIKLAMASI
Editor: habereditoru
24 Mayıs 2019 - 20:16

BASIN BİLDİRİSİ :


Türkiye'de tarihi işine geldiği gibi yorumlayan düzenbazlar var olduğu sürece, 

onlara inanan halkın da,

cahilliğinin ve ahmaklığının  oluşturduğu hainliği tescillenir.


Tunceli ismi dersim olmaz,

olamaz!


Neden derseniz;

uzak ve yakın tarihimizi incelemek yeterlidir.


Öncelikle,Osmanlı zamanından beri

yaşanan sorunlar,bölgenin stratejik konumu,fiziki yapısı,halkın o zamanın Fransız ve İngiliz güçlerince türlü oyunlarla kandırılması ve böylelikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi'nin kırılgan bir yapıya sahip olunduğu bilinmektedir.


Örneğin bugün kü Tunceli vilayeti,kapsamlı olarak ise,dersim denen bölgede alâkasız bir şekilde din adına seyyitlik iddia eden İngiliz aşığı vatan haini bir aşiret reisi eşkiya,

yıllar boyu devletçe getirilen yol,vergi,eğitim,askerlik gibi tüm gerekliliklere isyan ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı adeta bölgesel bir savaş açmıştır.


Hatta Cumhuriyet öncesine gidildiğin de, Osmanlı Devleti'ne de vergi vermeyerek ve halka da verdirmeyerek,gençleri askere,çocukları zamanın mekteplerine göndermeyerek,yöre halkını Osmanlı'ya karşı kışkırtarak,kitlesel bir başkaldırı hareketi başlatmış,şahsi küpünü doldurmak üzere halkı sömürmenin yollarını aralamış olan Şeyh Sayit, 

daha Osmanlı Devleti zamanın bile yaptığı tüm hainliklerin den ötürü idama mahkum edilmiştir.


Ardından geçen onca sene sonrasın da, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de aynı itaatsizliği yaptığında, şimdinin hain aydınlarınca gösterilmesi beklenen fevri tolerans ,

elbette ki o tehlikeli bölgenin geleceğini ve bekâsını tehlikeye atabilirdi.


Çevre halkından kafasına göre usülsüzce vergiler toplayıp canından bezdiren bu eşkiya,sadece oradakiler den değil İstanbul'da yaşayan aşiret üyelerinden de haraç kesmekte ustalaşmıştı.

Bununla da yetinmeyerek devletimizin o bölge halkına bağışlamış olduğu toprakları türlü oyun,zor kullanma ve hilleler ile kendi üstüne geçirecek kadar alçalmış,devletimizin karakolunu basacak kadar hainleşmiş,33 askerimizi şehit edecek kadar teröristleşmişti.


Günümüz de o zatı ilah ilan etme cüretinde bulunan ardında bıraktığı artıklar da,pkk'ya gizli yada aşikâr desteğini esirgemeyip,onun yolundan giden vatan haini İmralı canisini destekleyerek,askerlerimize kurşun sıkanların safında yer almayı sürdürmektedirler.


O günlerde bu zihniyet nasıl bölge halkını korkuyla sindirerek eşkiyalığını sürdürmüşse,80'li yıllarda güçlü bir destek arayan pkk'da aynı şekilde bebek katili yılanbaşının önderliğnde bölge halkını katletmiştir.


Sonuçta devletine karşı savaş açan ve halkını sindirerek kendi safında tutmaya çalışan,tüm terörist unsurların kökü vatan hainliğidir.


Şimdi gelelim Tunceli vilayetinin ad değişikliği saçmalığına...


Rahmetli Ata'mızın Kurtuluş Savaşın da ve sonrasın da, sınır müdafasında yaşadığı zorluklar malumumuzdur.Bu sebeple şehre en uygun gördüğü isim de emanetimizdir.


Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.Resmi dili Türkçe'dir.Tunceli ismi de,T.B.M.M tarafından herhangi mühim bir değişiklik önerisi kabul edilmediği müddetçe sonsuza dek aynı kalacaktır.Belediyenin meclis kararı beyhude bir sonuç,amaçsız bir taşkınlıktır.İsim değiştirmecilik oyunu,fazla dozda ard niyet içeren,algı operasyonlarına sebep olmaya çalışan bölücülük amaçlı,sistemik bir vatan hainliğinin kımıldanışıdır.


Devletine,milletine bağlı vefalı,saygılı,düzgün vatandaşlarımızın kabullenebileceği bir karar değildir.


Dikkat çekerek,ortalığı bulandırma huyu olan,siyasal görünümlü,resmi giyimli terör sempatizanlarının,eğer çok fazla meraklılarsa tekliflerini meclise sunarak mümkünatsız nihayi sonucu aldıkları vakit açıklamaları elzemdir.

Erkenden oldu bittiyle iş yapanların unutmamaları gereken atasözümüz de bellidir ki;

Anadolu'da erken öten horozun başı kesilir.


Devlet ile halkını karşı karşıya getirmeye odaklanmış dış güçlerin yegane prensibi,özgürlük,barış,kardeşlik kisvesi altında devletimize karşı,bölücü ve terörist eylemleri desteklemektir.

Devletimiz konuya müdahildir.Gerektiği anda kayyum atamaya'da muktedirdir...


Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne daima karşı çıkmış ve hatta verilen ismi dahi kabullenmekten aciz hainlerin bu topraklarda işi yoktur.


Fakat devletine dört elle sarılarak,

vefa timsali olan,

vatan yürekli Alevi'de bizimdir,

Sünni'de bizimdir,Türk'de bizimdir,Çerkes'de bizimdir,

Kürt'de  bizimdir,Roman'da bizimdir...


Tüm dil,din,ırk,mezhep,köken çeşitliliğine rağmen,

vatanımızı vatanı bilerek devletinin yanında yer alan herkes kardeşimizdir,canımızdır...


Son olarak bizde ki tüm bu sağduyuya rağmen,

askerimize kurşun atan hainlerin safında yer almak isteyenlere,

yetecek olan yağlı urganda bizimdir...


Kamuoyuna saygıyla arz ederim...


ERKAN ÖZTÜRK

YORUMLAR

  • 1 Yorum